Връщане на стока и рекламация:

Връщане на стока:

1. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й.

2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми iClean.bg за решението си чрез попълването на

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

3. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати стоките обратно на  iClean.bg. Стоките могат да бъдат изпратени от потребителя чрез куриер, като всички транспортни/ куриерски/ пощенски и др. разходи по доставката са за сметка на Потребителя. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати стоките обратно на iClean.bg преди изтичането на 14-дневния срок.

4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. Молим Ви продуктите да бъдат разопаковани и мерени внимателно, тъй като, ако желаете да върнете продукти, те трябва да бъдат със запазен търговски вид /задължително със запазена етикеция и кутии/. Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( касова бележка, стокова разписка, фактура или гаранционна карта ).

5. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. iClean.bg има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, iClean.bg възстановява всички суми, получени от потребителя по банков път, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил върнат продуктът обратно в iClean.bg.

7. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 30 дни.

8. iClean.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Рекламация:

При предявяване на рекламация потребителят трябва да уведоми iClean.bg в писмена форма чрез ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА.

Потребителя има право на рекламация при:

  • Констатирани липси;
  • Дефекти на стоката;
  • Несъответствие с обявения размер;
  • Несъответствие с обявената търговска марка и модел;

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

  • Възстановяване на заплатената сума;
  • Заменяне на стоката;
  • Отбив от цената;